Başlangıç / Bediüzzaman Seidê Kurdî

Bediüzzaman Seidê Kurdî

Bediüzzaman Seidê Kurdî

Aralık, 2016

 • 19 Aralık

  Kürdler Neye Muhtaç? (2)

  On beş senedir ki düşündüğüm ihtiyacat arasında iki noktayı hedef-i maksad etmiştim. Bu ikiden maada Kürdistan’ın istikbalini temin edecek vesaiti görmedim. Birincisi: İttihad-ı milli İkincisi: Ulûm-u diniye ile beraber, fünun-u lazıme-i medeniyeyi tamim etmektir ki esası ve medresesi aşiret alaylarıdır. Bu sırra istinaden bilâperva diyorum: Aşairde asker olmayanları da onlar …

Ağustos, 2016

Haziran, 2016

 • 11 Haziran

  KÜRD’LER NEYE MUHTAÇTIR?

  Millet-i Osmaniye meyanında mühim bir unsur teşkil eden Kürdistan ahâlisinin ahvâli hükümetçe ma’lûm ise de, hizmet-i mukaddese-i ilmiyeye dair bâzı metalibatı arz etmeğe müsaade dilerim.   Şu cihan-ı medeniyette ve şu asr-ı terakki ve müsabakatta sair ihvan gibi yekâheng-i terakki olmak için, himmet-i hükûmetle Kürdistanın kasaba ve kurasında mekatib te’sis …

Nisan, 2016

 • 10 Nisan

  Ey Kürd Milleti!

  Ey Kürd Milleti!   İttifakta kuvvet, ittihadda hayat, kardeşlikte saâdet ve hükümette selâmet vardır.   İttihadın ipini (zincirini) ve muhabbetin şeridini iyi tutun ki, sizi belâdan halâs etsin. Size bir şey söyleyeceğim, kulağınızı iyi verin. Biliniz ki; bizim üç cevherimiz vardır, ki bunlar muhafazalarını bizden istemektedirler.   Birincisi: İslâmiyettir ki, milyonlarla şüheda …

Mart, 2016

Şubat, 2016