Başlangıç / Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

GazeteKurd, Kürtler ve Kurdistan için bir anlam ifade etmeyen haberler ile ilgilenmez. Bu ilke, insanlık ailesinin bir parçası olarak dünyada gelişen olaylara kayıtsızlık anlamına gelmez.

Kürtler ile ilgili haberlerinde en temel kaygısı, Kürtlerin aydınlanması ve birliğine hizmet etmektir. Bunun için dünyanın neresinde olursa olsun Kürtleri ilgilendiren her haber dikkate alınır.

Kurt coğrafyası arasında herhangi bir ayırım yapmaz. Kurdistan’ı bir bütün olarak takip eder.

Dünyanın adil barışına katkı yapacak dil kullanır.

Hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadeler kullanılamaz.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez ve kişisel bilgileri yayınlanamaz.

Herhangi bir parti veya lider propagandası yapılamaz.

Herhangi bir örgüt veya partinin sözcülüğü veya karşıtlığı anlamına gelecek haber ve yoruma yer verilmez. Ancak bu durum objektif haber yapmanın önünde engel değildir.

Kürt kurum ve yöneticilerine yönelik eleştiriler ve haberler herhangi bir şekilde şahsileştirilmeden ancak Kürt ve Kürdistan davasına hizmet edecek yapıcı bir dil ile yapılabilir.

Kaynak verilmeden haber kesinlikle yayınlanmaz.